Pojačane mere kontrole putnika u međunarodnom saobraćaju ka zemljama EU podrazumevaju detaljnije utvrđivanje identiteta, proveru svrhe putovanja, da li lice poseduje dovoljan iznos sredstava za boravak u zemljama EU, da li poseduje povratnu kartu čime se utvrđuje da li ima nameru da se vrati i naravno da li ima zdravstveno ili putno osiguranje – kaže za Plave strane Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije, objašnjavajući pojačane mere kontrole građana na graničnim prelazima.

Šta građani treba da očekuju?
– Dok se pasoš skenira i dok se proverava njegova validnost, građani moraju da očekuju da će ih u kratkom intervjuu granični policajac pitati za povratnu kartu, količinu novca koji su poneli. I sve to građani treba da pripreme. Količina novaca zavisi od perioda koji građanin namerava da provede u nekoj zemlji. Ukoliko putujete u Nemačku, pretpostavka je da će vam trebati 100 evra dnevno. Ako idete deset dana trebalo bi da kod sebe imate dovoljno sredstava. 

Da li postoji određen iznos novca koji je dnevno građanima potreban za određene zemlje? Odnosno, kako se određuje da li je dnevno potrebno 50, 60 ili 100 evra?
– Vodimo se prostom logikom. U slučaju da nameravate tamo da spavate u hotelu gde je noćenje oko 100 evra i ako treba dva puta da jedete i popijete kafu, trebaće vam 150 evra dnevno. To je sve opšta procena. Ne postoji fiksni iznos koji je propisan za putovanja. Ako idete, na primer u Belgiju, i imate kartu na 15 dana, a kod sebe 102 evra, onda ćemo izraziti sumnju da vaše putovanje nije turističko.

Ukoliko neko kod sebe ima 500 evra a ide kod prijatelja gde će i spavati?
– U tom slučaju bi vam trebalo pozivno pismo od prijatelja da bi videli koliko ćete se zadržati kod njega. Ako se iz vašeg pasoša vidi da ste 20 puta išli u inostranstvo, znači da ste vi regularan putnik koji se drži standardnih procedura. Ako kod sebe imate 100 evra i nikada niste prešli granicu i iz razgovora s vama policajac posumnja da ćete ići kod prijatelja, onda će vas srpska policija vratiti. Ako ne ona onda će tu osobu vratiti susedni pogranični organi, jer ne ispunjava uslove šengenske zone.

Da li je bilo slučajeva u kojima je neko prešao srpsku granicu, ali ga je granična policija, recimo, Mađarske vratila?
– U proteklih mesec dana bilo je više od 300 takvih slučajeva, jer naši građani ali i građani u tranzitu iz Makedonije i BiH ne ispunjavaju šengenske uslove. Ukoliko granični organi Slovenije, Mađarske ili bilo koje druge zemlje vide da putnik nema osiguranje ili da mu pasoš važi još pet dana, ili da nema dovoljno mesta za pečat u pasošu, ili nedovoljno sredstava za izdržavanje, vratiće ga jer ne ispunjava šengenske uslove.

Koliko će ovo usporiti prelazak granice?
– I ranije je policija postavljala ta pitanja, i to će neznatno usporiti prelazak. Umesto 20 sekundi sada će biti potrebno 40. Može se desiti da autobus ostane deset minuta duže.

Kao predsednik Komisije za praćenje bezviznog režima šta nam možete reći o merama za smanjivanje broja onih koji traže azil?
– Već se sprovodi čitav set mera. Uprava granične policije sa Upravom carine pojačano kontroliše putnike na izlazu iz zemlje. Uprava kriminalističke policije nastavlja rad na prikupljanju podataka o organizatorima putovanja, kontroliše turističke agencije i prevoznike u cilju suzbijanja organizovanih grupa lažnih azilanata. Naloženo je da se svi članovi Komisije uključe u rad okruglih stolova, foruma, seminara u lokalnim samoupravama koje za temu imaju objašnjavanje šta znači vizna liberalizacija i koje su posledice njene zloupotrebe. Pojačane su mere na bržem sprovođenju sporazuma o readmisiji. Sve evropske institucije i partnere smo upoznali s tim da ukoliko se na njihovoj teritoriji nađu ova lica da prema sporazumu o readmisiji postoji način da se ta lica vrate.

Koliko je dosad ljudi vraćeno?
– Tokom 2010. od 10.850, prema sporazumu o readmisiji vraćeno je 1.254 osobe. To je veoma dobar broj. Naravno da postoji siva zona lica koja su se dobrovoljno vratila, odnosno koja su odustala od traženja azila. Precizne podatke o broju tih lica nemamo, ali se pretpostavlja da ih je blizu 4.000. Jedna od predviđenih mera je to što će se uskoro na televizijama koje imaju nacionalnu pokrivenost pojaviti spot u kojem se objašnjava da je sloboda kretanja ustavom zagarantovana, ali da pojedine manje grupe ljudi zloupotrebljavaju tu slobodu i da će se izmenama zakona to kažnjavati.

Koje ste granične prelaze obišli ovih dana? Kako biste nam opisali situaciju na tim prelazima? Ima li nervoze i gužve?
– Obišao sam granične prelaze Horgoš i Batrovci i na njima nema gužve i nervoze. U sredu smo na Batrovcima otkrili pet Albanaca poreklom s Kosova, državljana Srbije, koji su sa tuđim putnim ispravama nameravali da pređu granicu i koristeći lažni identitet odu u Švedsku.

Kakva je saradnja s graničnom policijom zemalja EU kad je reč o problemu lažnih azilanata?
– Saradnja je odlična s policijama iz zemalja EU, kao i sa susedima i gotovo sa svima imamo potpisane sporazume o policijskoj saradnji koji podrazumevaju razmenu operativnih informacija vezanih za sve nadležnosti.

Da li razmena podataka znači da vam policije tih zemalja dostavljaju podatke o licima koja traže azil?
– Ne, jer su lica koja traže azil u EU zaštićena ženevskom konvencijom i zakonom o tajnosti podataka o ličnosti. Imamo podatke o tome da li postoji element organizovanosti, da li ima organizovanih grupa koje te naše državljane tamo prihvataju, da li ima organizovanog rada na crno…

Saveti Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji, za bezbedno putovanje

BEZBEDNO PUTOVANJE
Preporučuje se upoznavanje sa destinacijom pre polaska na put: proverite sa prijateljima, poznanicima ili pretražite informacije dostupne na Internetu o zemlji koju želite da posetite.

PASOŠ, VIZE I DRUGI DOKUMENTI
Čuvajte pažljivo sve isprave koje nosite sa sobom; napravite kopije pasoša, vozačke dozvole, kreditne kartice, zdravstvenog osiguranja… Osim isprave, ponesite i jednu kopiju sa sobom;

Proverite rok važenja vašeg pasoša: mnoge zemlje zahtevaju da putna isprava važi najmanje šest meseci nakon ulaska na njenu teritoriju; Proverite da li imate najmanje jednu praznu stranicu u pasošu na koju se može uneti pečat granične službe;

Granične policije rade u vašem interesu, kako bi se sprečile ilegalne migracije, trgovina ljudima, prekogranični kriminal i terorizam. Pomozite im da efikasno obavljaju svoje poslove, budite uvek ljubazni i odgovorite iskreno na eventualna pitanja u pogledu razloga za putovanje, krajnjoj destinaciji i finansijskim sredstvima kojima raspolažete.

BEZBEDNOST
Poštujte zakone zemlje koju posećujete. Izbegavajte učešće u bilo kakvim demonstracijama ili protestima. Veće javne događaje, poput utakmica, koncerata i dr, posećujte organizovano i u grupama;

Turisti su uvek i svuda često meta krađa, razbojništva, krađe dokumenata – imajte to u vidu, naročito prilikom boravka u restoranima, muzejima, javnom prevozu, u slučaju uzimanja gotovine iz bankomata, na autobuskim i železničkim stanicama;

Nemojte sa sobom nositi sav novac niti druge dragocenosti; najbolje ih je ostaviti u hotelskom sefu; * Nikad ne prihvatajte da sa sobom ponesete torbe ili pakete nepoznatih osoba;

Nikad ne konzumirajte drogu niti druga opojna sredstva. Budite umereni u konzumiranju alkohola, i ne remetite javni red i mir; * Poštujte običaje i tradiciju zemlje u kojoj boravite, budite tolerantni;

Napravite detaljan plan putovanja, naročito ukoliko planirate da posetite veći broj destinacija;

Ukoliko izgubite putnu ispravu u inostranstvu, prijavite gubitak isprave policijskom organu zemlje u kojoj boravite i zatražite potvrdu o prijavi gubitka;

Maloletna lica koja putuju sama u inostranstvo potrebno je da uz pasošu imaju i saglasnost oba roditelja ili staratelja;

Mlađa maloletna lica (deca do 14 godina) obavezno putuju sa pratiocem koji ima ovlašćenje i saglasnost roditelja, ako roditelji ne putuju sa njim; Besplatni evropski broj poziva za pomoć je 112 i važi u svim zemljama EU i objedinjuje policiju, hitnu pomoć i vatrogasce.

POŠTUJTE PROPISE
Uvek poštujte zakone države u kojoj boravite;

Ukidanjem viznog režima za putovanja u zemlje šengenskog prostora, nisu se stekli uslovi za rad i zapošljavanje u EU;

Poštujte sve saobraćajne propise;

U slučaju da budete lišeni slobode, obavestite rodbinu ili prijatelje. Angažujte advokata;

Nemojte potpisivati nikakve izjave ili dokumenta bez pravnog saveta advokata ili drugog pravnog zastupnika, naročito ukoliko vam nije obezbeđen prevod na jezik koji razumete.

PUTOVANJE SOPSTVENIM PREVOZOM
Vozači pre putovanja u inostranstvo treba da:

– izvade međunarodnu vozačku dozvolu u nekoj od poslovnica AMSS i da je nose sa sobom zajedno sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom upravljanja vozilom u inostranstvu;

– provere da li im je potreban Međunarodni karton za osiguranje automobila („zeleni karton") za zemlju u koju putuju;

– izvade u AMSS punomoć za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu ukoliko nisu vlasnici vozila;

– provere u kojim zemljama se plaćaju auto-putevi, a gde su besplatni, kao i uslove za kupovinu vinjete-nalepnice koja služi kao dokaz plaćanja vremenski ograničenog prava na korišćenje određenih vrsta puteva.

Pre putovanja obavezno proverite tehničku ispravnost vašeg vozila!

NOVAC
Ponesite dovoljno novca za put: granične službe imaju pravo da vas pitaju za količinu para koju nosite sa sobom, kako bi utvrdili da li posedujete dovoljno finansijskih sredstava za boravak i povratak. Ponesite kako gotovinu, tako i putničke čekove ili kreditne kartice.

VODITE RAČUNA O LIČNOJ BEZBEDNOSTI
Trgovina ljudima je jedna od najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti poslednjih 20 godina, zajedno sa trgovinom narkoticima i oružjem. Trgovci ljudima mogu biti i muškarci i žene, a u početnoj fazi najčešće su to osobe bliske žrtvama. Žrtva trgovine ljudima postaje se najčešće preko oglasa za primamljive poslove u inostranstvu, ili novostečenih poznanika koji obećavaju poslove, brak i bezbrižnu budućnost.

BRINITE O VAŠEM ZDRAVLJU
Ukoliko ste na terapiji koja podrazumeva redovno uzimanje lekova, ponesite dovoljne količine leka koji vam je neophodan, u slučaju da se putovanje neplanirano produži;

Ponesite kopije lekarskih nalaza i/ili recepata, uključujući i recept za naočare ili sočiva ukoliko ih koristite;

U slučaju potrebe za lekarskom intervencijom, troškovi mogu biti izuzetno visoki ukoliko niste zdravstveno osigurani.

NAPOMENA
Tekst i letak svih saveta MUP objavljeni su u Plavim stranama 19. decembra 2009. godine. Sada ih, godinu i po dana kasnije, ponavljamo.
Izvor: Danas