Privatnom inicijativom, sačinjena prva turistička mapa nazvana “Od Drine do Sokoline“. Predeo Gvosca, Zarožja, Ovčinje i Okleca prepun neiskorišćenih potencijala.

Po projektu i idejnom rešenju Pavla Sarića, vlasnika poznatog turističkog objekta "Drinska kuća" u Ovčinji, izrađena je prva turistička mapa Gvosca, Zarožja, Ovčinje i Okleca, područja koje bi, u skoroj budućnosti, trebalo da bude veoma atraktivno za goste i putnike namernike. Sarić je autor mape i, sa Nenadom Marićem, najvećeg broja fotografija. 

Na ovom terenu, između Drine i Sokoline, po brdovitim padinama, prostiru se sela međusobno povezana bistrim rečicama i potocima koji su – sa starim vodenicama i ribnjacima – svojevrsna žila kucavica čitavog kraja. Na samom vrhu Sokoline, po predanju, odmarao se Marko Kraljević, a tu je i danas stolica uklesana u stenu…

Nadalje, malo je poznato da se u Ovčinji, u novembru 1811. godine, odigrala velika bitka u kojoj su Karađorđevi ustanici potisnuli tursku vojsku prema Drini i Bosni, a na putu ka okletačkom potoku još se mogu uočiti tragovi rimskog puta koji je od Užica, preko Dobrotina, Rogačice i Bačevaca, vodio ka rudnicima oko Srebrenice.

Zanimljivo je i Bogumilsko groblje u Oklecu, dok se severno od Rogačice – na području Ovčinje, iznad Drine, na Kozjačkom brdu – nalazi i srednjovekovni grad Kozjak. Posebna atrakcija za buduće turiste, svakako, biće i vodenica Save Savanovića, najpoznatijeg srpskog vampira, o kojem se i danas ispredaju legende…

Čišćenje
Prvi koraci u promociji turističke ponude načinjeni su pre dve godine, kada je Pavle Sarić prvi put pokrenuo, a potom i "reprizirao" ekološke akcije.

– Uspeli smo da očistimo dobar deo ovog područja, sakupivši oko 70 tona različitog otpada, te sami plativši odvoženje. Akcija i dalje traje, ali nisam zadovoljan odzivom, jer narod još nije svestan značaja tog posla. Na nekoliko mesta, postavili smo i table sa natpisom "Očistimo prirodu", pa tek očekujemo prave efekte – zaključuje Sarić.
Izvor: Novosti