Lazareva pećina, jedno od najvećih staništa slepih miševa u ovom delu Balkana, otvorena je za posetioce.

Lazareva pećina (foto: Wikipedia)

U selu Zlotu, u čijem se ataru nalaze kompleks predvnih pećina, početkom maja tradicionalno se okuplja veliki broj turista iz istočne Srbije. 

Pored Lazareve pećine, koja je deo kompleksa Zlotskih pećina, turisti obilaze i predele Lazarevog kanjona, koji je, zbog bogate flore i faune, pod zaštitom države, ali i šetaju visećim mostom iznad Zlotske reke.

Speleolozi ukazuju da je Lazareva pećina, sa izmerenom dužinom od skoro 10.000 metara, najduža u Srbiji.

Nedaleko od pećine nalazi se motel \"Zlotske pećine\", koji je zbog spore državne administracije i nedovoljne zainteresovanosti lokalnih vlasti, godinama van funkcije.
Izvor: B92