Muzej jugoslovenskih brodova je prvi muzej u Beogradu čija je postavka u potpunosti smeštena na otvorenom prostoru.

U prirodnoj ambijentalnoj celini mogu se razgledati mnogobrojni muzejski eksponati koji na najbolji način oslikavaju društvene, političke i duhovne prilike u bivšoj Republici Jugoslaviji kao i u životu koji je nastupio nakon prestanka njenog državnog i teritorijalnog postojanja.

Muzej je nazvan po lokaciji na kojoj su tokom više decenija sakupljane i odlagane materijalne, duhovne i društvene tvorevine jugoslovenskih naroda. Zahvaljujući bogatstvu i vrednosti tih tvorevina danas se na potezu od Brankovog mosta pa do mosta Gazela, u samom centru Beograda, nalazi izložena bogata muzejska zbirka.

Koncepcija muzeja
Muzeji širom sveta, kao institucije od visokog kulturnog značaja, bave se prikupljanjem, konzerviranjem i prikazivanjem vrednih prirodnih i ljudskih dobara koja svedoče o postojanju, istoriji, ali i načinu života i rada kako pojedinaca tako i čitavih naroda, doprinoseći time stvaranju celovitije i preglednije slike celokupnog čovečanstva. Muzeji predstavljaju veliku bazu znanja i služe obrazovanju, oplemenjivanju i produhovljavanju budućih naraštaja.

Sledeći takav univerzalni model muzeja osnovan je Muzej jugoslovenskih brodova – Savsko šetalište u nadi da će i on svojim istaknutim vrednostima biti od koristi celokupnoj ljudskoj zajednici. Muzejska zbirka daje odličan pregled prevashodno kulturnih i društvenih zbivanja na tlu Jugoslavije ali otkriva i socijalnu i društvenu strukturu naroda.

Muzejska zbirka
Muzej jugoslovenskih brodova osmišljen je tako da se u prvom planu istaknu vrednosti pojedinih eksponata ali i da se ukaže na njihovu međusobnu povezanost kao i na homogenost celokupne muzejske zbirke. Trenutni muzejski prostor obuhvata potez Savskog šetališta neposredno iza Brankovog mosta pa skoro sve do mosta Gazela sa vidnom tendencijom proširivanja i na druga gradska područija. Radi lakšeg snalaženja i izdvajanja eksponata zbirka je podeljena u tri zone: Plavu, Belu i Crvenu.

Muzejske zone
Objedinjavajući element sve tri zone čini upravo sam ljudski život. Tako se kroz čitavu muzejsku zbirku prepliću i prožimaju stambene i radne sa rekreativnim aktivnostima ljudi.

Zbirka je sačinjena od brodova, industrijskih objekta i postrojenja, radnih površina, kancelarija ali i radnika i stanovnika koji daju živost, dinamičnost i specifičnost celokupnom Muzeju. Brodovi muzejske zbirke su tokom višedecenijske eksploatacije poprimili specifičan izgled, tako da se danas svaki od ovih brodova može smatrati pravim raritetom. Autentične estetske vrednosti pojedinih brodova ističu ih kao posebne eksponate, dok svi brodovi zajedno čine čvrstu i homogenu celinu koja ostavlja dubok utisak na posmatrače.

Ljudski život koji se odvija na brodovima i u njihovoj neposrednoj okolini ne samo da se indentifikovao sa stanjem brodova i njihovim izgledom, već je poprimio i neke od njihovih osobina. Samim tim, brodovi su postali deo života a ljudi koji na njima žive, rade i rekreiraju se, njihov neraskidivi deo. U nekim slučajevima mentalitet ljudi prosto se stopio sa okolnom sredinom.

Rekreativne aktivnosti šire gradske populacije su svakodnevni sastavni deo muzejskog prostora. One se mahom odvijaju na javnom šetalištu reke Save ali često zalaze i duboko na brodove.

U internet prezentaciji Muzeja biće posvećeno više pažnje pojedinim eksponatima koji važe za vrednije i istaknutije. Svakako se savetuje da posetioci lično posete Muzej koji je svakog dana otvoren dvadeset četiri časa i uvere se u bogatstvo muzejske zbirke, kojom opravdava svoje osnivanje i postojanje.
Izvor: Goethe.de; foto: Nikola Marković