2012 – godina živopisnosti i raznolikosti evropske prestonice kulture.

Maribor, drugi po veličini grad u Sloveniji, 2012. godine poneće titulu Evropska prestonica kulture, u sklopu koje će zajedno sa partnerskim gradovima – Ptujem, Slovenj Gradcem, Murskom Sobotom, Velenjem i Novim Mestom biti domadin jedinstvenog kulturnog programa koji obuhvata najrazličitije umetničke oblasti. 

Tokom čitave godine će tako više od 1500 događaja i projekata predstaviti svoje bogato kulturno i istorijsko nasleđe a Maribor i njegovi partnerski gradovi će gostiti brojne međunarodno priznate umetnike i stvaraoce, koji će se pobrinuti za nezaboravne kulturne doživljaje.

Nekada pretežno industrijski orijentisani gradovi na taj način zaživeće u modernom obliku i novom sjaju, zasnovanom na kreativnosti, saradnji i evropskom duhu. Sam program je podeljen na četiri programske celine, od kojih svaka ima svoj pristup revitalizaciji regije kroz kulturu, a zajedno stvaraju obilatu ponudu namenjenu svim ukusima i starosnim grupama.

Najviše pažnje od njih svakako će privući "Terminal 12", u okviru kojeg će se realizovati projekti, događaji, kao što su, na primer, "Dvanaest" – projekat, koji će ugostiti dvanaest različitih ličnosti koje su
ključne na međunarodnoj sceni, Ambasade kulture, koncert Zagrebačke filharmonije, gostovanje Wiener Staatsoper sa Le nozze di Figaro, premijeru opere "Urban Tribe", Festival Maribor, pozorišnu predstavu "Vojna in Mir" (Rat i Mir) i brojne druge događaje.

I

zuzetno zanimljiv pristup imaju i kreatori programske celine "Ključi mesta" (Ključevi grada), koji je 

usmeren ka revitalizaciji starih gradskih jezgara kroz različite kulturne aktivnosti. Uz pomoć događaja, na kojima će se predstaviti stvaraoci iz Maribora, regiona i inostranstva, ona će iznova zaživeti i ljudima ispuniti brojne, zaboravljene skrivene kutke, dvorišta, uličice i trgove, a napuštene prostore ispuniti novim idejama kao što je alternativna robna kuća, festival Etnika i dr.

Nešto više socijalno i aktivistički je orijentisana programska celina "Urbane brazde", koja predstavlja sociološki vidik EPK-a i punom parom je počela da radi već ove godine. Zasnovana je na želji za uključivanjem svih manjih socijalnih grupa, i usredsređena je na širenje ideja i razmišljanja, koje uz kulturnu notu nose i važnu društvenu poruku. Realizuju se na području ekološke poljoprivrede, samostalne proizvodnje hrane, osnivanju banke semena, podsticanju kulture mobinosti i uključivanju zapostavljenih socijalnih grupa.

Sve pomenute tri celine svojim sadržajem obuhvataće i umetnički promišljati četvrta programska celina "Življenje na dotik" (Život na dodir), koja će se, pre svega, usredsrediti na virtuelnu komponentu EPK-a i na taj način istovremeno i dokumentovati njegovu raznoliku kulturnu ponudu. Na taj način će i sama ulaziti u stvarni svet putem brojnih inovativnih audiovizuelnih projekata.

Pored toga što će uključivati već afirmisane kulturne stvaraoce i institucije iz cele regije, bogat program Evropske prestonice kulture pružiće šansu i novim umetnicima, koji će nadograđivati postojeću ponudu i širiti je u sasvim nove kreativne sfere. Događaji, kao što su Festival Lent, Pikin Festival, Kurentovanje i brojni drugi, na taj način će biti još veći, bolji i nailaziti na veći odjek.

Otvaranje ovog jedinstvenog kulturnog doživljaja planirano je za petak, 13. januara 2012. godine. Tih godinu dana zauvek će promeniti dušu i izgled štajerske prestonice kao i celokupne regije, a uz to domaćim kao i inostranim gostima omogućiti mnogobrojne nezaboravne kulturne doživljaje.
Gdestinacija