Poruka sa Trećeg kongresa banja Srbije: banje i ostala klimatska mesta trebalo bi da, kao i u Evropi, razvijaju zdravstveni i velnes turizam; to podrazumeva dijagnostiku, lečenje, rehabilitaciju, pa i uživanje.

Ukoliko je turizam jedan od glavnih oslonaca razvoja Srbije, onda i aktuelna strategija razvoja srpskog turizma, usvojena pre pet godina, mora da pretrpi značajne izmene, u skladu sa evropskim turističkim trendovima, i uz donošenje – novog zakona o turizmu – glavna je poruka učesnika Trećeg kongresa banja Srbije koji je tokom minula dva dana održan u Vrnjačkoj Banji.

Kako se čulo, potrebno je jedno savremenije viđenje srpskog turizma, zatim akcioni planovi za podršku strategiji, programi edukacije, razvojni investicioni projekti…

Kako se ovom prilikom čulo, s obzirom na sve stariju populaciju i ekonomsku krizu, banje i ostala klimatska mesta Srbije trebalo bi da, kao i u Evropi, pre svega razvijaju takozvani pristupačni, zdravstveni i velnes turizam.

Oni podrazumevaju dijagnostiku, lečenje, rehabilitaciju, pa i uživanje, uz kraća putovanja i poboljšanje kvaliteta svih usluga. A, svaka od banja trebalo bi da razvija neku svoju specifičnu ponudu.
Izvor: Večernje novosti