Zabranu unošenja tečnosti u avione u ručnom prtljagu, trebalo bi zadržati još neko vreme, procenila je Evropska komisija i predložila zemljama članicama da to i učine.

Potpuno ukidanje zabrane unošenje tečnosti u avione u EU planirano je za 2013. godinu budući da se smatra da se dovoljan nadzor može sprovesti bezbednosnim kontrolama, a ovo je trebalo da bude prvi korak u tom pravcu. Zabrana je uvedena 2006. da bi se smanjio rizik od terorističkih napada. 

Neke zemlje su, međutim, odlučile da zabranu zadrže, pa je potpredsednik Evropske komisije zadužen za transport Siim Kalas, odlučio da se zabrana produži u celoj EU da ne bi bilo zabune.

"Moj glavni cilj je da olakšam život putnicima u aviosaobraćaju. Međutim, jasno je da treba izbeći bilo kakvu situaciju koja putnike na evropskim aerodromima dovodi u zabunu po pitanju toga da li mogu da unose u avion tečnosti kupljene u djuti fri prodavnicama van EU kada su u transferu, posebno za letove ka SAD", kazao je Kalas.

Komisija je saopštila da će razmotriti situaciju sa zemljama članicama i posavetovati se sa SAD, koje su jedna od ključnih destinacija za letove iz EU.

Zabrana ne važi za tečnost kupljenu u Duty Free Shopovima šest hrvatskih aerodroma – Dubrovnik, Pula, Rijeka, Split, Zadar i Zagreb, kao i na međunarodnim aerodromima u Kanadi i SAD, aerodromu u Singapuru i Kuala Lumpur, međunarodnom aerodromu u Maleziji. Sa tih aerodroma tečnost se može unositi pod posebnim uslovima koji su već na snazi.

Putnici koji imaju tečnost moraju da je bace. Zapakovana tečnost u pakovanjima do 100 mililitara može se stavljati u posebne kesice na aerodromima i tako uneti u avion, a izvesna odstupanja postoje kada je reč o tečnostima za bebe.
Izvor: Mondo