Turisti iz Srbije koji tokom leta borave u Crnoj Gori, imaće pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć, samo ako ponesu potvrdu iz Srbije koju izdaje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO).

Građani Srbije od svog izabranog lekara treba da traže potvrdu o zdravstvenom stanju koju će overiti lekarska komisija matične filijale RZZO. Ta potvrda je besplatna. 

Hronični ili akutni pacijenti, kako naglašavaju u RZZO, ne mogu dobiti potvrdu, jer njihovo zdravstveno stanje zahteva često pružanje zdravstvenih usluga koje spadaju u usluge dugoročnog lečenja, a ne trenutne ugroženosti života.

Pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć sa potvrdom od RZZO, zdravstveni osiguranici iz Srbije imaju u svim zemljama sa kojima je potpisan Međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju, dok se u ostalim zemljama ta usluga plaća, ali se troškovi naknadno refundiraju od RZZO, ukoliko lekarska komisija utvrdi da se radilo o hitnom medicinskom stanju.

Međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju Srbija ima potpisan sa Velikom Britanijom, Slovačkom, Poljskom, Makedonijom, Rumunijom, Mađarskom, Češkom, Italijom, Francuskom, Luksemburgom, Belgijom, Holandijom, Nemačkom, Austrijom, Crnom Gorom, BiH, Hrvatskom i Bugarskom.
Izvor: Mondo