Više od polovine najsiromašnijih zemalja u svetu prepoznalo je turizam kao značajnu delatnost sa kojom mogu da uzmu učešće u svetskoj ekonomiji i smanje siromaštvo.

Zbog toga je Svetska turistička organizacija UN sa još sedam agencija UN formirala Upravni komitet za podršku turizmu kao značajnom elementu ekonomskog razvoja. Jedna od prvih aktivnosti komiteta biće održavanje specijalne turističke konferencije za najnerazvijenije zemlje, u Istanbulu 10. maja.

Konferencija „Promocija turizma za održivi razvoj i smanjenje siromaštva" treba da uspostavi novi međunarodni okvir za razvoj kroz turizam, posebno obezbeđujući šanse za najsiromašnije. Akcenat će biti stavljen na ulogu privatnog sektora u razvoju turizma i uključivanje održivog razvoja kroz kreiranje ključnih pilot projekata.

UN su konstatovale da turizam povećava ekonomski rast, zaposlenost i prihode u mnogim zemljama u razvoju.Taj sektor je među glavnim izvorima prihoda za 20 od 48 najnerazvijenih zemalja i pokazao je stabilan rast i u 10-ak drugih. Turizam je postao glavni pokretač socijalno ekonomskog napretka za mnoge nerazvijene zemlje i njegov razvoj postao je njihov prioritet.

Korišćenjem znanja svake agencije i stvaranjem sinergije među organizacijama UN, Komitet će moći da pruža usaglašeniju i efikasniju tehničku pomoć i podršku razvoju tih zemalja.
Izvor: B92