U bazilici Santa Kroče u Firenci, od 15. aprila do 15. maja biće otvorena izložba “Srbija, zemlja fresaka”.

Kupanje Hrista iz rođenja Hristovog, Sopoćani

U nastavku bogatih međunarodnih aktivnosti, koje za cilj imaju prezentaciju, interpretaciju i promociju srpske kulture i našeg kulturnog nasleđa, u bazilici Santa Kroče posetioci će biti u prilici da pogledaju izložbu koja predstavlja malu antologiju našeg srednjovekovnog stvaralaštava, od Studenice do Kalenića.

Realizovana sa željom da se uz pomoć specifičnog likovnog izraza predstave umetnički i duhovni tokovi srednjovekovne epohe na tlu Srbije, postavka je rezultat uspešne saradnje Narodnog muzeja u Beogradu, Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i Turističke organizacije Srbije. Na svečanom otvaranju prisutnima će se obratiti dr Vladeta Janković, ambasador Republike Srbije pri Svetoj Stolici i prof. Valentino Paćo, vizantolog sa Univerziteta u Udinama.

Sve do sredine maja posetioci bazilike Santa Kroče imaće priliku da vide dvadeset jednu kopiju fresaka, brojne odlivke kamene plastike, kao i makete manastira Sopoćani i Mileševa. Upoznavajući se tako, sa jednim segmentom fonda Galerije fresaka, publika će biti u mogućnosti da se neposredno upozna sa specifičnim vizuelnim izrazom srpske srednjovekovne duhovnosti.

Mnogobrojni manastiri, nastali u periodu od 12. do 15. veka, predstavljali su duhovna utočišta i rasadnike umetnosti, ali i temeljna uporišta budućih institucija modernog društva. Tokom ovog razdoblja formirana je osnova za procvat autohtone kulture, nastale spajanjem uticaja romaničke i gotičke umetnosti u sferi arhitekture i skulpture, sa vizantijskom umetnošću u domenu slikarstva.

Srednjovekovnu umetnost srpskog podneblja moguće je predstaviti na mnogo načina, ali su freske i kamena plastika svakako njen najreprezentativniji i najrečitiji vid. Između ostalog, firentinskoj publici biće predstavljena čuvena freska \"Bogorodica sa Hristom hraniteljem\" iz crkve Bogorodice Ljeviške. Slikarski program Dečana će biti predstavljen freskom \"Sveti Đorđe\", Gračanice – ktitorskim portretima kralja Milutina i kraljice Simonide, Sopoćana – fragmentom komozicije \"Rođenje Hristovo\", a crkve svetog Dimitrija iz kompleksa Pećke patrijaršije – scenom \"Rođenje Bogorodice\". Nizom odlivaka kamene plastike biće predstavljeni manastiri Ljubostinja, Mileševa, Sopoćani te naročito manastir Visoki Dečani, zadužbina kralja Stefana Dečanskog i njegovog sina cara Dušana iz 14. veka.

Iako predstavljaju materijalno svedočanstvo jednog minulog vremena, freske su bile i ostale vanvremenski kod za razumevanje sudbine jednog naroda, njegove duhovnosti i ideologije. Osim religioznog aspekta, freske bile su i ostale temelj duhovne i državne samostalnosti srednjovekovne Srbije, a danas predstavljaju suštinski deo srpskog kulturnog identiteta.

Izložba Srbija, zemlja fresaka, koja je prvi put realizovana 2007. godine kada je predstavljena u Strazburu, a zatim u Klagenfurtu i Ljubljani, te tokom 2010. godine u Parizu i Briselu, jeste autorska izložba mr Bojana Popovića, upravnika Galerije fresaka u Beogradu.
Gdestinacija