Turistička organizacija Srbije, ove nedelje, predstviće turističku ponudu Srbije na samovima u Sarajebu i Bukureštu.

Na Međunarodnom sajmu turizma \"Dani turizma\" od 30. marta do 2. aprila, pored izlagača iz petnaest zemalja, TOS će se predstaviti zajedno sa turističkim organizacijama Beograda, Vojvodine, Novog Sada, Sjenice, Vrnjačke Banje i Bajine Bašte.

Na Međunarodnom sajmu turizma u Bukureštu od 30. marta do 3. aprila, TOS je obezbedila besplatan izložbeni prostor, zahvaljujući angažovanju Ambasade Republike Srbije u Rumuniji. Na sajmu TTR Romanian Tourism Fair TOS će da predstavi brošuru na rumunskom jeziku \"52 vikenda u Srbiji\".

Gdestinacija