Grad Sremska Mitrovica obezbedio je 30.000 evra za izgradnju objekta u rimskom stilu, preko puta Carske palate, u kome će posetioci moći da se upoznaju sa zanatima iz antičkog perioda, izjavila je načelnica Uprave za privredu i investicije Vera Milak.

Sremska Mitrovica (flickr/makilica)

Napominjući da je reč o novom projektu unapređenja turizma u tom gradu, ona je ukazala da je najveći problem intenzivnijeg razvoja turizma to što nema dovoljno smeštajnih kapaciteta.

Hoteli „Sirmium\" i „Srem\" su pre prenoćišta nego ugostiteljski i smeštajni objekti potrebnog nivoa. Vila \"Bela ruža\" ima veoma mali broj soba da bi mogla da zadovolji sve veće interesovanje, ukazala je Milak.

Po njenim rečima, to je upravo bio glavni razlog zbog kojeg je pokrenuta inicijativa da se registruju domaćinstva koja su u stanju da gostima pruže odgovarajuće usluge, kada je reč o smeštaju i ishrani.

Među prvima su se prijavili Daliborka Čikić iz Zasavice i Branislav Čupić iz Salaša Noćajskog, ali se očekuje da će takvih domaćinstava biti sve više, s obzirom na to da je Sremska Mitrovica atraktivna turistička destinacija.

Tu se nalazila antička prestonica Sirmium, Fruška gora je puna manastira, dok je na desnoj obali Save Specijalni rezervat prirode „Bara Zasavica\".
Izvor: B92