Prava putnika u Srbiji da dobiju nadoknadu za kašnjenje voza, aviona ili autobusa su znatno manja nego u Evropi, a delimično i neinformisanost naših građana tome doprinosi… Ipak, postoje načini da građani budu obeštećeni zbog neplanirano prolongiranog putovanja.

Najbolje mogućnosti za obeštećenje su u avionskom saobraćaju, a prilikom prevoza vozom na nadoknadu mogu da računaju samo u međunarodnom saobraćaju. Kada je u pitanju nadoknada za kašnjenje avionskog prevoza, odnedavno se putnicima koji koriste ovaj vid prevoza nude bolje mogućnosti za obeštećenje. 

Pravilnik o pravima putnika kod uskraćivanja, otkazivanja i velikog kašnjenja letova, koji je propisao Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije, određuje da naknada od 250 evra u lokalnoj valuti važi za letove do 1.500 kilometara. Obeštećenje od 400 evra važi za letove duže od 1.500 kilometara unutar zajedničkog evropskog prostora. Nadoknada od 600 evra propisana je za letove koji nisu u okviru Evropske unije i odnose se na veću razdaljinu.

U slučaju kašnjenja voza, što se kod nas najčešće dešava, moguće je dobiti nadoknadu, ali samo u međunarodnom saobraćaju, dok se u saobraćaju kroz Srbiju to neće desiti, sve dok se „Železnice\" ne modernizuju. Kada se desi kašnjenje ili smetnja u saobraćaju, zbog čega je odloženo dalje putovanje, putnicima treba da bude ponuđeno osveženje. Ako zakašnjenje ili prekid putovanja traju duže od tri sata, nudi im se prenoćište ukoliko nije moguće da se putovanje nastavi istog dana. U slučaju da su „Železnice Srbije\" uticale na zakašnjenje međunarodnog putničkog voza, putnicima će ovo preduzeće za kašnjenje više od jednog časa nadoknaditi 20 odsto od plaćene karte, a za zakašnjenje više od dva časa, 30 odsto od plaćene karte. Na nadoknadu mogu da računaju svi putnici koji imaju voznu kartu za određenu relaciju izdatu po međunarodnoj tarifi. Ona može da bude u vidu vaučera za buduća putovanja ili novčana.

Za prevoz autobusom ne treba se nadati nadoknadi, mada su putem ovog vida prevoza drastična kašnjenja i najređa. Bilo kako bilo, oni koji putuju autobusom u Srbiji nemaju pravo na odštetu u slučaju da prevoz kasni. Ukoliko se autobus pokvari, putnici mogu da računaju da će oni biti zamenjen drugim ili, eventualno, da će im biti vraćen novac za otkazivanje putovanja.

Mogućnosti odštete
– prevoz vozom – samo za međunarodni saobraćaj, za kašnjenje više od jednog sata 20 odsto, za više od dva sata 30 odsto od cene karte
– prevoz avionom – nadoknada je 250, 400 ili 600 evra u zavisnosti od destinacije i razdaljine
– prevoz autobusom – nema prava odštete u slučaju kašnjenja.
Izvor: 24sata.rs