Turistička organizacija Srbije predstaviće se na Međunarodnom sajmu turizma CroTour, koji se održava od 23. do 26. marta u Zagrebu.

Na štandu će biti predstavljena celina turističke ponude Srbije, sa akcentom na promociji turističkih proizvoda: festivali; priroda Srbije – Dunav, aktivni odmor; putevi kulture; kratki odmori u gradovima…

Sa Turističkom organizacijom Srbije predstaviće se TO Beograda, TO Vojvodine, TO Novog Sada, TO Smedereva i TO Čačka.
Gdestinacija