Novi model zaštite turista iz Srbije: Priprema se novi oblik osiguranja u vidu kartice sa brojem alarmnog centra za slučaj problema na putovan.

Foto: flickr/Klearchos Kapoutsis

Ovog leta slučaj „Konte\" nam se neće ponoviti. Turisti iz Srbije moći će da letuju bezbrižno, jer će konačno imati sigurnost u slučaju da na recepciji ne žele da ih prime u hotel, agencija propadne ili želi da otkaže aranžman.

U Ministarstvima trgovine i ekonomije priprema se novi oblik osiguranja za turiste koji podrazumeva da svaki putnik dobije karticu na kojoj piše broj alarmnog centra koji treba da pozove u slučaju neprijatnosti.

– Sa ovim „karticama\", u kriznim situacijama više neće biti samoorganizovanja turista i angažovanja države, a Zakon o zaštiti potrošača će biti primenjen kao u zemljama EU – kaže Vuk Šušić, direktor u AMS osiguranju. – Sadašnji model polise osiguranja koje kupuju agencije pokazao se kao neefikasan. Postojeće polise pokrivaju slučajeve do 30.000 evra. To je dovoljno samo za povratak jedne grupe jednim avionom, a šta je sa ostalim turistima agencije koja propadne?

Zanimljivo je da, iako Zakon o turizmu propisuje obavezu da agencije imaju polise osiguranja, do sada nijedna polisa nije bila aktivirana, a desetine agencija su propale, uključujući i „Konte\".

– Ovo nije putno zdravstveno osiguranje, jer većina agencija već ima grupno ili individualno zdravstveno pokriće – kaže Šušić. – Svrha ovih „kartica\" je što će se trenutno aktivirati i iz premije osiguranja odmah trošiti novac za povratak ili obeštećenje turista.

Kartice
Kartice sigurnosti koštaće oko pet evra za, recimo, putovanje u Grčku. Manji deo novca od ove vrste osiguranja ići će u fond solidarnosti i pokrivaće slučajeve koje osiguravajuće kuće ne priznaju – požare, zemljotrese, revolucije ili epidemije.
Izvor: Večernje novosti