Turistička organizacija Srbije predstaviće se na drugom međunarodnom Sajmu turizma METUBES, koji se održava u Budvi od 24. do 26. marta.

Pored Turističke organizacije Srbije, na zajedničkom štandu će se predstaviti i TO Regije Zapadna Srbija, TO opštine Ivanjica, TO „Zlatibor"- Čajetina, TO Vojvodine i TO Novog Sada.

Na štandu će biti predstavljena celina turističke ponude Srbije, sa posebnim naglaskom na ponudi kratkih odmora u gradovima, odmora u prirodi, banjama i manifestacijama koje se održavaju tokom godine, dok će ostale turističke organizacije predstaviti konkretne programe svojih destinacija.

U 2010. godini Srbiju je posetilo 56.888 turista iz Crne Gore.
Gdestinacija