Projekat prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije “Ruralni turizam bez granica“, koji je decembra prošle godine dobio podršku na IPA programu Evropske unije, predstavljen je u Apatinu. Programom je predviđeno da domaćinstva koja će proizvoditi ekološku hranu i baviti se starim umetničkim zanatima prođu obuku koja će im pomoći da robu plasiraju na turističkom tržištu.

Od 50 projekata koji su stigli na konkurs 10 je odobreno, a za onaj koji je uputila apatinska opština, EU je odobrila 190.000 evra. Vrednost celog projekta je 226.000 evra i on je drugi po visini odobrenog novca. Razliku u novcu će obezbedi opština i pokrajina, a program se mora završiti za 18 meseci.

Projekt planira razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava, koja bi se bavila organskom proizvodnjom hrane i starim zanatima.

– U projektu učestvuju Sombor sa naše i Osijek sa hrvatske strane, pa će se o ekološkoj proizvodnji i starim zanatima održati po tri seminara u obe države. Posle toga će početi proizvodnja koja će biti namenjena turistima koji budu posećivali seoska domaćinstva – kaže Branko Milešević, koordinator projekta.

Projekat nema za cilj promociju ugostiteljskih objekata na salašima, već dolazak gostiju kod domaćina koji se bave proizvodnjom ekološki zdrave hrane i tradicionalnih predmeta. Članovi tih domaćinstava će svoju robu nuditi i na posebnim sajmovima, koji će biti organizovani za tu vrstu proizvoda.

Prema rečima dr Borisa Barjaktarevića, pokrajinska vlada će podržati ovaj projekat, jer se uklapa u svestrane planove razvoja sela i poljoprivrede. Tim pre jer je Zapadnobački okrug izgubio status industrijskog regiona pa će se, ubuduće, više pažnje posvetiti razvoju poljoprivrede.

– Cilj je da se seoska domaćinstva spasu nestanka i ohrabrimo više mladih ljudi da ostanu u selu gde će proizvoditi i zarađivati. U projekat koji je dobio Apatin biće uključen ceo okrug i svi delovi Vojvodine koji imaju salašarsku infrastrukturu – rekla dr Ljiljana Sokolova Đokić.

Predsednik somborske opštine Nemanja Delić na skupu u Apatinu je rekao da u Somboru mnogo pažnje posvećuju prekograničnoj saradnji i da sa Mađarima rade na više projekata.

Izvor: Blic