Svetska turistička organizacija (UNWTO) predviđa da će ove godine turizam napredovati do pet posto, što nije tako dobro s obzirom da je prošlogodišnji rast premašio sva očekivanja.

Sekretar UNWTO Taleb Rifaji saopštio je da je prošle godine broj međunarodnih turističkih aranžmana porastao za 6,7 posto, tj. više od 935 miliona, zahvaljujući velikom rastu u Aziji, ali i poboljšanju ekonomske situacije u Evropi i Americi. Turizam u Africi je "preživeo" samo zahvaljujući Svetskom prvenstvu u fudbalu. 

Posle dramatičnog pada 2009. godine predviđanja su da se u narednim godinama očekuje stabilni ali usporeni tempo rasta. Rifaji dodaje da na turizam negativno utiče sve veća nezaposlenost širom sveta i dužnička kriza ali i mere štednje i veći porezi u Evropi, koja prima više od polovine svetskih turista.

Izvor: gdestinacija.com (18. januar 2011.)