Marfin Travel kreditna kartica omogućuje popuste i dodatne pogodnosti pri odabiru angažmana u velikom broju turističkih agencija, među kojima su: CMC Group, Glob Metropoliten Tours, Matico Travel, Robinson, Sabra Travel, Top Tours i Unis Tours.

Korisnicima Marfin Travel Visa kartice nude se brojne mogućnosti: odloženo plaćanje do 3 meseca uz izuzetno povoljnu kamatnu stopu, kreditni limit koji se odobrava veoma brzo – u roku od 1 do 3 sata od trenutka predaje dokumentacije.
Nakon perioda odmora kartica može i dalje da se koristi kako u zemlji tako i u inostranstvu, uz revolving otplatu.