Crnogorska Nacionalna turistička organizacija je raspisala javni konkurs za ustupanje prava na korišćenje znaka “Wild Beauty”.

Nacionalna turistička organizacija, u cilju razvoja brenda i izrade kvalitetnog propagando – reprezentativnog materijala za turističku promociju, raspisala je javni konkurs za ustupanje prava na korišćenje znaka Wild Beauty.
Početna minimalna cena za pravo korišćenja znaka je deset hiljada evra godišnje.
Pravo na korišćenje znaka se izdaje na pet godina, sa mogućnošću produžetka za još toliko.
Logotip Wild Beauty se sastoji od tipografski umetničke transformacije reči Crna Gora, tvrdnje "Divlja lepota" i takozvanog iritacionog znaka.
"Te komponente se mogu koristiti samo zajedno i isključivo u prvobitnoj formi i sastavu, ili u delovima, odnosno na osnovu uputstva za korišćenje logotipa koja će biti dostavljena po zahtevu aplikanta", navodi se u konkursu.
Minimalna vrednost izrađenog propagandnog materijala koji će nakon okončanog postupka biti ustupljen NTO za reprezentativne i promotivne svrhe je deset hiljada evra za godinu.
Minimalni uslovi koje mora da ispunjava korisnik su dokazi o sposobnosti ponuđača da obavlja poslove iz domena grafičkog dizajna, dizajnerski razvija različite predmete u skladu sa brendingom, poznavanje turističkog sektora, potreba tržišta crnogorskog, međunarodnog i najmanje pet godina poslovanja u Crnoj Gori.
Ponuda treba da sadrži dokaz o registraciji, angažovanju bar jednog dizajnera sa kreatorskim iskustvom od minimum deset godina, njegovu biografiju sa listom preporuka, dokaz o kvalitetu materijala i tkanina korišćenih za izradu predmeta za brending.
Ponuda treba da sadrži prezentaciju dizajnerskih rešenja u crtežima i skicama za ne manje od po 30 kozmetičkih proizvoda i odevnih komada, po deset za negu tela, SPA upotrebu i srebrnog nakita sa poludragim kamenjem, dve vrste parfema.
Prednost imaju kompanije koje dokažu sposobnost za razvoj brenda i proizvoda, sa posebnim akcentom na proizvode koji su specificirani.
Uslovi i način korišćenja znaka i ostala pitanja po osnovu upotrebe će se definisati odredbama posebnog ugovora.
Rok za podnošenje ponuda je 21 dan od objavljivanja oglasa.

Izvor: Večernje novosti